Scotts sid­ste film

BT - - TV -

"I samt­li­ge 99 mi­nut­ter sid­der man med neg­le­ne bo­ret ind i arm­la­e­net," lød det fra BT's an­mel­der Hen­ning Hø­eg, da af­te­nens actionbrag hav­de pre­mi­e­re i 2010. "Un­stop­pab­le" blev in­struk­tør To­ny Scotts sid­ste film. Man­den bag blo­ck­busters som "Top Gun" (1986) og "Spy Ga­me" (2001) cho­ke­re­de film-ver­de­nen ved at be­gå selv­mord i 2012 i en al­der af 68 år. Scott nå­e­de ik­ke vin­de pri­ser af be­tyd­ning, men var al­li­ge­vel respek­te­ret for at le­ve­re so­li­de film og kar­ri­e­rens sid­ste er in­gen und­ta­gel­se. Et langt god­stog fyldt med gif­ti­ge ke­mi­ka­li­er lø­ber løbsk og kø­rer fuld­kom­men ude af kon­trol mod en ame­ri­kansk by – og det er op til den er­far­ne tog­fø­rer Frank Bar­nes og den un­ge kon­duk­tør Will Gor­don at for­hin­dre den helt sto­re ka­ta­stro­fe! To­get, der har øge­nav­net "The Beast", drø­ner af sted gen­nem land­ska­bet og øde­la­eg­ger alt, hvad der stil­ler sig for­an det. I et ha­es­bla­e­sen­de kapløb mod ti­den må det uma­ge par ud­ta­en­ke en plan, der kan for­hin­dre den helt sto­re ka­ta­stro­fe. I ho­ved­rol­len ses Oscar-vin­der Den­zel Was­hin­g­ton. Han spil­ler over­for Chris Pi­ne, der er mest kendt for si­ne rol­ler i "Star Trek" (2009) og den Oscar-no­mi­ne­re­re­de "In­to the Woods" (2014). (TV3+)

"Un­stop­pab­le" blev actionmeste­ren To­ny Scotts sid­ste film, in­den han be­gik selv­mord i 2012. Hans fa­vo­ritsku­e­spil­ler var Den­zel Was­hin­g­ton, der og­så med­vir­ker i af­te­nens actions­brag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.