Blev kendt som ’he­stepi­l­ler’

BT - - ANNONCE -

Hi­sto­ri­en om Re­va­dol star­ter i 2001. Det ak­ti­ve stof, gluco­sa­min fra re­jeskal­ler, hav­de i fle­re år va­e­ret kendt som et kost­tilskud til be­hand­ling af slid­gigt hos he­ste. Der­for gik gluco­sa­min i fol­kemun­de un­der nav­net ’he­stepi­l­ler’ - som en iro­nisk kom­men­tar til, at folk køb­te dem og spi­ste dem selv til lin­dring af slid­gigt. Pga. lov­giv­nin­gen måt­te pro­duk­tet ik­ke sa­el­ges til men­ne­sker.

God­kendt som la­e­ge­mid­del

Men i 2003 tog La­e­ge­mid­delsty­rel­sen sa­gen op. Ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et den om­fat­ten­de do­ku­men­ta­tion, blev gluco­sa­min god­kendt som la­e­ge­mid­del til men­ne­sker. Der­for kan Re­va­dol i dag sa­el­ges som et la­e­ge­mid­del til de me­re end 700.000 dan­ske­re, der dø­jer med slid­gigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.