Nej, de har kun 53 man­da­ter

BT - - DEBAT -

SØ­REN ES­PER­SEN

Na­est­for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti

JEG GÅR IK­KE

og fryg­ter en mas­se. Man må jo gø­re op­ma­er­k­som på, at der ik­ke er stem­mer nok til at ha­ve en ul­tra-li­be­ral re­ge­ring med ul­tra-li­be­ral po­li­tik. Det er vi, blandt an­dre, ga­ran­ter for.

HVIS VI SER

på va­ek­sten i det of­fent­li­ge for­brug, så vil­le Li­be­ral Al­li­an­ce før ha­ve mi­nus-va­ekst. Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve vil­le ha­ve nul-va­ekst. Ser man på det, der lå før re­ge­rings­grund­la­get, og så det, der lig­ger nu med en va­ekst på 0,3 pct., er det jo en helt an­den ver­den, der går me­re i vo­res ret­ning. Det må vi kvit­te­re for. Spe­ci­elt Li­be­ral Al­li­an­ce har jo ta­get et ti­ger­spring i for­hold til vel­fa­erds­sam­fun­det. Det er epo­ke­gø­ren­de. Det kan jo så va­e­re de­res in­ter­es­se for at kom­me i re­ge­ring, der har spil­let ind.

JEG HAR GODT

hørt fra Per­nil­le Skip­per og an­dre på den rø­de fløj, at nu er de helt ude af den, og de skri­ver, at det dan­ske vel­fa­erds­sam­fund er un­der af­vik­ling. Men det er det kun, hvis de stem­mer for re­ge­rin­gens for­slag. Jeg er slet ik­ke spor nervøs for frem­ti­den. For jeg ved, de tre par­ti­er har en li­be­ra­li­stisk til­gang, men Dansk Fol­ke­par­ti er ga­ran­ten for, at det ik­ke sker.

Li­be­ral Al­li­an­ce har jo ta­get et ti­ger­spring i for­hold til vel­fa­erds­sam­fun­det Sø­ren Es­per­sen, na­est­for­mand (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.