NY RE­GE­RING

BT - - DEBAT -

Nu skal vi i ar­bejd­s­tø­jet. El­ler ret­te­re; vi er i ar­bejd­s­tø­jet, og der­for er det en smu­le koldt Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Stats­mi­ni­ster (V), på Ama­li­en­borg Slots­plads

VLAK-ma­en­de­ne til kvin­der­ne: Hvis I ta­ger bør­ne­ne og det blø­de, så kla­rer vi det med øko­no­mi­en... Det skal I ik­ke bry­de ho­ve­d­et med Lis­beth Bech Poul­sen Er­hvervsord­fø­rer (SF), på Twit­ter

Frem­tids­mi­ni­ster... Det bli­ver spa­en­den­de! Sø­ren Pind, Ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster (V), på Twit­ter

Ej, alt­så! En BMW! Hvad skal Ek­stra Bla­det nu skri­ve om? An­ders Samu­el­sen Uden­rigs­mi­ni­ster (LA), på Fa­ce­book

Til­lyk­ke med... BMWen Poul Mad­sen Che­fre­dak­tør på Ek­strabla­det, på Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.