Dan­ske bom­ber ko­ste­de ik­ke liv ved an­greb

BT - - NYHEDER -

Dan­ske bom­ber ko­ste­de ef­ter alt at døm­me ik­ke men­ne­ske­liv, da F16-fly ved en fejl bom­be­de sy­ri­ske styr­ker i ste­det for Is­la­misk Stat i sep­tem­ber. An­gre­bet ske­te sam­men med den ame­ri­kansk le­de­de ko­a­li­tion.

Det fast­slår en un­der­sø­gel­se af epi­so­den., op­ly­ser ge­ne­ral­ma­jor Flem­m­ing Lent­fer, chef for Ope­ra­tions­sta­ben i Va­erns­fa­el­les For­svarskom­man­do. For­sva­ret vur­de­rer på bag­grund af rap­por­ten, at dan­ske styr­ker ik­ke har dra­ebt sy­ri­ske sol­da­ter.

»De dan­ske kamp­fly ram­te fi­re pans­re­de mi­li­ta­e­re kø­re­tø­jer ved brug af fem pra­e­ci­sions­bom­ber. Der er ik­ke no­get, der ty­der på, at de fi­re kø­re­tø­jer var be­man­det, de dan­ske kamp­fly an­greb dem,« si­ger Flem­m­ing Lent­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.