Ko­ner og børn fik iPads og iPho­nes i of­fent­lig be­stik­kel­ses­sag

BT - - NYHEDER -

Det vrim­ler med test­mo­del­ler og nul­fak­tu­ra­er in­den for det of­fent­li­ge. I hvert fald hvis det bil­le­de, som i går blev teg­net ved Ret­ten i Glo­strup, er ret­vi­sen­de.

Her har tre ma­end for­talt om, hvor­dan de gang på gang har mod­ta­get elek­tro­nikpro­duk­ter fra it-le­ve­ran­dø­ren Atea. Uden at be­ta­le en kro­ne - el­ler i hvert fald kun me­get små be­løb. Bag­mand­spo­li­ti­et me­ner, at der er ta­le om be­stik­kel­se. Blandt de til­tal­te er en mand, der i 20102012 var an­sat på kon­tor­chef­ni­veau i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. He­le syv gan­ge modt­og han mo­bil­te­le­fo­ner, iPads og an­den elek­tro­nik.

Han forta­el­ler, hvor­dan han igen og igen modt­og ’test­mo­del­ler’ uden be­reg­ning. Når han var fa­er­dig med at te­ste dem ’flød de nedad i sy­ste­met’, som han selv si­ger. Den for­mu­le­ring be­ty­der, at hans ko­ne og børn fik ef­fek­ter­ne.

De til­tal­te na­eg­ter sig skyl­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.