Go­de spor i vold­ta­egts­sag

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti fø­ler sig over­be­vist om, at det nok skal lyk­kes at fin­de frem til de to un­ge ma­end, der i we­e­ken­den voldt­og en 29-årig kvin­de i Kø­ben­havn. Det forta­el­ler po­li­ti­kom­mis­sa­er og ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Su­ne Chri­sten­sen, til BT.

»Vi er me­get fortrøst­nings­ful­de, og vi skal nok fin­de frem til de rig­ti­ge ger­nings­ma­end. Det er jeg ri­me­lig sik­ker på,« si­ger Su­ne Chri­sten­sen.

Tid­lig lør­dag mor­gen var den 29-åri­ge kvin­de fa­ret vild på vej hjem fra by­en med sin cy­kel. To fy­re i en mørk sta­tioncar stand­se­de og til­bød hen­de et lift, men ef­ter at ha­ve kørt et styk­ke stop­pe­de de bi­len og voldt­og kvin­den i na­er­he­den af Ama­ger Fa­el­led.

Po­li­ti­et ka­rak­te­ri­ser det som en ’grov vold­ta­egts­sag’ og ef­ter­ly­ser vid­ner, der kan ha­ve set no­get i tids­rum­met mel­lem kl. 6.00 og 7.00, hvor vold­ta­eg­ten fandt sted.

»Vi har nog­le go­de DNAspor og god over­våg­ning, der gør, at vi nok skal få fat i de rig­ti­ge,« si­ger Su­ne Chri­sten­sen, der forta­el­ler, at man li­ge nu af­ven­ter svar på DNA-te­ste­ne.

De to ma­end me­nes at va­e­re 18-19 år, og de blev be­skre­vet som va­e­ren­de velkla­ed­te og pa­e­ne i tø­jet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.