Hal­løjsa Ham­m­ar­by

BT - - SUPERLIGA -

TABT FOR SØNDERJYSKE har vi en su­per­vig­tig kamp mod Sil­ke­borg på man­dag,« sag­de Jakob Mi­chel­sen til Eu­rosport.

Iføl­ge Af­ton­bla­det har Ham­m­ar­by købt Jakob Mi­chel­sen fri af hans af­ta­le med Sønderjyske, som el­lers lø­ber i halvan­det år end­nu. Iføl­ge Jyd­skeVest­ky­sten er der an­gi­ve­ligt ta­le om et be­løb på 700.000 kro­ner.

Der­med ser den dan­ske suc­ce­stra­e­ner ud til kun at ha­ve to kam­pe til­ba­ge i spid­sen for hol­det fra Ha­der­s­lev, som han før­te frem til en over­ra­sken­de an­den­plads i se­ne­ste sa­e­son.

Net­op den kends­ger­ning vil­le Jakob Mi­chel­sen hel­ler ik­ke gå med på.

»Det er i hvert fald na­est­sid­ste gang her i ef­ter­å­ret.«

Ham­m­ar­by blev i den se­ne­ste sa­e­son num­mer 11 i den bed­ste sven­ske fod­bol­dra­ek­ke, Alls­venskan, og det fik klub­ben til at fy­re den da­va­e­ren­de tra­e­ner Nan­ne Bergstrand.

BT kun­ne 19. november af­slø­re, at Sønderjyske og Ham­m­ar­by hav­de ind­ledt for­hand­lin­ger om Jakob MI­chel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.