Den sva­e­re vej til må­let

BT - - SUPERLIGA -

STATUS QUO slut­nin­gen af au­gust, og ef­ter 61. mi­nut­ters spil slap tå­l­mo­dig­he­den op hos Lars Søn­der­gaard, der skif­te­de Bas­sog­og ud. Fløjtet ihjel Hvad kam­pen mang­le­de på sto­re chan­cer for­an mål, hav­de den i fy­sik og hår­de ta­ck­lin­ger. Fak­tisk gik de to hold så me­get til hin­an­den, at dom­me­ren hav­de det gu­le kort op­pe af lom­men he­le ot­te gan­ge.

Og det var for me­get for AaBs Kas­per Ris­gård.

»Kam­pen bli­ver fløjtet ihjel, for der er sim­pelt­hen så man­ge fris­park he­le ti­den. Beg­ge hold går til den, og vi er li­ge go­de om det, men det var helt sik­kert ik­ke kønt at se på. Vi kan spil­le langt bed­re,« sag­de AaBs en­li­ge målsco­re til Eu­rosport 2 ef­ter kam­pen.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat be­ty­der, at AaB sta­dig ha­en­ger fast i hå­bet om top seks, hvor man er fem po­int fra Sønderjyske, der om­vendt mis­se­de chan­cen for at la­eg­ge af­gø­ren­de af­stand til hol­de­ne, der li­ge nu skal i nedryk­nings­spil.

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.