’Det er jo sygt man

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TO MIL­LI­O­NER OM DA­GEN

FØRST SLOG THOR­B­JØRN OLE­SEN

dansk pra­e­mi­e­re­kord med sej­ren i Tur­kish Air­li­nes Open, som ind­brag­te ham ot­te mil­li­o­ner kro­ner. Ba­re tre uger se­ne­re over­gik han sam­men med Sø­ren Kjeld­sen re­kor­den med pra­e­miesum­men på ni mil­li­o­ner kro­ner (til hver spil­ler) i Wor­ld Cup’en.

SAMMENLAGT OT­TE DA­GES AR­BEJ­DE

på gol­f­ba­nen med over 17 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te. Det gi­ver en dagsløn på li­ge over 2,1 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

THOR­B­JØRN OLE­SENS GYLD­NE NOVEMBER: 6. NOVEMBER:

Vin­der Tur­kish Air­li­nes Open og scorer li­ge knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner.

Num­mer 63 i Ned­bank Golf Chal­len­ge. Ge­vinst: 117.000 kro­ner.

Slut­ter som num­mer 19 i DP Wor­ld Tour Cham­pions­hip. Ge­vinst: 670.000 kro­ner

Bli­ver sam­men med Sø­ren Kjeld­sen ver­dens­me­ster ved at vin­de ISPS Han­da Wor­ld Cup of Golf. Ge­vinst: Kjeld­sen og Ole­sen scorer hver isa­er ni mil­li­o­ner kro­ner

13. NOVEMBER: 20. NOVEMBER: 27. NOVEMBER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.