En­gelsk fod­bol af stor pa­edo­fi­li

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DIS­SE SPIL­LE­RE ER STÅ­ET FREM MED BERETNINGER OM SEKSUELLE OVERGREB IFØL­GE EN­GEL­SKE ME­DI­ER HAR ME­RE END 20 SPIL­LE­RE HENVENDT SIG MED FORTAELLINGER OM, HVOR­DAN DE BLEV UDSAT FOR SEKSUELLE OVERGREB AF UNGDOMSTRAENERE I 1970’ER­NE OG 1980’ER­NE. OT­TE AF SPIL­LER­NE ER NU STÅ­ET FREM OF­FENT­LIGT: An­dy Woodward for­talt om sit mø­de med man­den i cen­trum for skan­da­len, den nu 62-åri­ge tid­li­ge­re ung­dom­stra­e­ner fra Crewe Ale­xan­dra, Bar­ry Ben­nell.

»Jeg vil ik­ke sa­et­te tal på, hvor man­ge gan­ge det ske­te, men det var over en fi­re­årig pe­ri­o­de.« Tre dom­me for pa­edo­fi­li Ben­nell har al­le­re­de tre dom­me for pa­edo­fi­li på straf­fe­at­te­sten, den se­ne­ste fra 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.