Skuf­fet over ver­dens­me­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det nor­ske skak­ge­ni Magnus Carl­sen hav­de in­gen plan for at sik­re sig en ny VM-ti­tel, da man­da­gens 12. par­ti blev af­vik­let. Det vur­de­rer Magnus Carl­sens tid­li­ge­re hja­el­per Kje­til A. Lie, som kal­der det ren gam­bling. Isa­er for­di Magnus Carl­sen hav­de for­del af hvi­de brik­ker.

Par­ti­et end­te med re­mis ef­ter ba­re 35 mi­nut­ter og 30 tra­ek, og der­med er stil­lin­gen 6-6, og VM-tit­len skal af­gø­res i om­spil i af­ten.

»Det var en cho­ke­ren­de hur­tig re­mis. Jeg er skuf­fet over spi­l­o­p­la­eg­get fra Magnus. Det var tand­løst, og det vir­ke­de, som om han ba­re vil­le sik­re om­spil. Det vil jeg kal­de gam­bling, for han gav jo et hvidt par­ti va­ek. I om­spil­let er det helt li­ge igen,« si­ger Lie til NTB.

Lie var en del af Carl­sens støt­te­ap­pa­rat i 2007 og me­ner, at nord­man­den var nervøs og vi­ste Ser­gey Karjakin for stor respekt.

»Jeg er usik­ker på, hvem der er fa­vo­rit i om­spil­let. Magnus er må­ske lidt for­an med 55/45, men ik­ke me­re,« me­ner Lie.

Carl­sen vandt si­ne to før­ste VM-tit­ler, da han slog in­di­ske Viswa­nat­han Anand i 2013 og 2014. Da­gens om­spil i New York be­gyn­der kl. 20 dansk tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.