Ney­mar på­vir­ket af svin­delankla­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ney­mar skal ha­ve hja­elp til at hånd­te­re si­ne pro­ble­mer uden for ba­nen, hvis FC Bar­ce­lo­na-stjer­nen skal pra­este­re op­ti­malt. Det me­ner den bra­si­li­an­ske fod­bold­land­stra­e­ner, Ti­te, som er ae­r­ger­lig over den sag, 24-åri­ge Ney­mar er hav­net midt i.

Sa­gen dre­jer sig om mu­lig kor­rup­tion og svin­del i for­bin­del­se med Ney­mars skif­te fra bra­si­li­an­ske San­tos til Bar­ce­lo­na i 2013.

»Det er løgn at si­ge, at Ney­mar går på ar­bej­de og ef­ter­la­der al­le si­ne pro­ble­mer uden for ba­nen,« si­ger Ti­te til Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.