Ba­ger­sted skif­ter klub i Tys­kland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske hånd­bold­spil­ler Ja­cob Ba­ger­sted for­la­der bun­des­liga­klub­ben Mag­de­burg et år før kon­trak­t­ud­løb og fort­sa­et­ter til som­mer kar­ri­e­ren hos kon­kur­ren­ten Fri­sch Auf Göp­pin­gen, skri­ver Mag­de­burg på sin hjem­mesi­de.

År­sa­gen er, at streg­spil­le­ren er util­freds med, at spil­le­ti­den er ble­vet va­e­sent­lig min­dre i de se­ne­ste må­ne­der.

Streg­spil­le­ren, der har spil­let 30 land­skam­pe, har tid­li­ge­re op­t­rå­dt for FCK Hånd­bold, AG Kø­ben­havn og Aal­borg Hånd­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.