Jo­nas Dal fa­vo­rit som ny Ho­bro-chef

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En før­ste­plads i 1. di­vi­sion var ik­ke nok for Ove Pe­der­sen til at be­hol­de job­bet som ch­eftra­e­ner i Ho­bro, og det har få­et de før­ste book­ma­ke­re til at spe­ku­le­re i, hvem der bli­ver hans af­lø­ser.

Hos Dan­ske Spil er man ik­ke i tvivl. Jo­nas Dal er den sto­re fa­vo­rit til at ven­de til­ba­ge til job­bet som Ho­bro-tra­e­ner og gi­ver kun od­ds 2,25 på, at det sker, mens Tho­mas Tho­mas­berg og Al­lan Kuhn er na­er­me­ste for­føl­ge­re i od­ds 4,50. Ski­ve-tra­e­ner Kim Kri­sten­sen fås til seks gan­ge pen­ge­ne.

»Vo­res helt sto­re fa­vo­rit er Jo­nas Dal. Han hav­de ka­em­pe­suc­ces i Ho­bro i tre sa­e­so­ner, in­den han tog til Es­b­jerg, hvor han ik­ke hav­de re­sul­ta­ter­ne med sig og i sid­ste en­de blev fy­ret. Nu har han va­e­ret fri på mar­ke­det i knap et halvt år, og mon ik­ke Ho­bro har set det,« si­ger od­ds­sa­et­ter Jan Tri­er hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.