1,81

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den om­vend­te kamp i Hor­sens var godt nok en tak­tisk af­fa­e­re, men me­get er sket si­den da – og der­u­d­over er det sva­ert at fin­de ar­gu­men­ter imod man­ge mål. FCN har en frem­ra­gen­de of­fen­siv trio med to hur­ti­ge kan­ter og brand­var­me Marcus Ing­vart­sen i front, mens det mod­sat kni­ber med at le­ve­re god­kend­te pra­e­sta­tio­ner de­fen­sivt. Hor­sens er nor­malt ik­ke et hold med man­ge mål i, men bå­de for­sva­ret og ik­ke mindst må­l­mand Ni­ck­las Dan­ne­vang så dår­li­ge ud mod AGF, og så er det ik­ke til Hor­sens’ for­del, at det­te op­gør spil­les på kunst­gra­es.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.