1 , 6 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De to mø­des igen her blot tre da­ge ef­ter kam­pen i liga­en, og igen er det sva­ert at se, at West Ham skal va­e­re så un­der­tip­pet. Hol­det le­ve­re­de en fin kamp og fik uaf­gjort søn­dag, hvor det var ty­de­ligt, at Dmi­tri Pay­et be­gyn­der at fin­de magi­en fra sid­ste sa­e­son, og det har vir­ket som en tur­ne­ring, som West Ham har pri­o­ri­te­ret og da og­så slog Chel­sea i sid­ste run­de. Man­che­ster Uni­ted har fle­re ge­ne­ren­de ska­der og er og­så med i Eu­ro­pa Le­ague, hvor­for man godt me­re kun­ne tro på, at hol­det kom med fle­re re­ser­ver i det­te op­gør. Va­er­di­en er på West Ham.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.