2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt skal Hercu­les fra top­pen af den tred­je­bed­ste ra­ek­ke va­e­re chan­ce­løs mod Bar­ce­lo­na, men det behøver ik­ke va­e­re til­fa­el­det i af­ten. Som be­kendt er der ’El Clási­co’ mod Re­al Madrid på lør­dag, og der­for må man for­ven­te at se et me­get re­ser­ve­s­pa­ek­ket Bar­ce­lo­na-hold i den­ne kamp – ik­ke mindst for­di, at der er en re­tur­kamp mod Camp Nou, hvor­for kam­pen her har me­get rin­ge be­tyd­ning. Sid­ste år ved sam­me tid i en lig­nen­de kamp spil­le­de Bar­ce­lo­na blot uaf­gjort i Vil­la­noven­se, og Hercu­les kan der­for sag­tens over­ra­ske man­ge i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.