Fal­lit

BT - - NYEHEDER -

Fød­sels­che­fen på Rigs­ho­spi­ta­let gen­nem 14 år, Morten Hedegaard, har sagt sin stil­ling op. I ren af­magt over travlhed og dår­li­ge ar­bejds­for­hold. Respekt for det. Men sy­ste­mets fal­li­ter­kla­e­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.