Haar­der bli­ver ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg

BT - - NYEHEDER -

Tid­li­ge­re kultur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) bli­ver ud­na­evnt til ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg, op­ly­ser uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA).

»Ber­tel Haar­der har med sit ind­gå­en­de kend­skab til po­li­tik, kultur, sko­le, højsko­le, sprog og kir­ke samt ik­ke mindst en livslang in­ter­es­se for det dansk-ty­ske gra­en­seland og dets min­dre­tal, helt sa­er­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at løf­te op­ga­ven som Dan­marks of­fi­ci­el­le re­pra­e­sen­tant i Flens­borg fra 1. sep­tem­ber 2017,« ly­der det.

Ber­tel Haar­der er den po­li­ti­ker, som sam­men­lagt har haft job­bet som mi­ni­ster i la­engst tid. I den­ne om­gang blev det dog kun til 17 må­ne­der som kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster.

»Jeg har haft et langt po­li­tisk liv, og så sy­nes jeg, at det er et pri­vil­e­gi­um at få lov til at få så­dan et job, som jeg får nu. Det er ik­ke po­li­tik, men hi­sto­rie,« si­ger Ber­tel Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.