Tu­sin­der af cu­ba­ne­re føl­ger Fi­dels sid­ste rej­se

BT - - NYEHEDER -

Asken af Fi­del Ca­stro, Cu­bas man­ge­åri­ge re­vo­lu­tions­le­der, blev i går sendt på en lang rej­se gen­nem lan­det for at gi­ve cu­ba­ner­ne mu­lig­hed for at ae­re ham.Askeki­sten dra­pe­ret med det cu­ban­ske flag er an­bragt på en an­ha­en­ger, der er spa­endt til en grøn mi­li­ta­erje­ep.

Rej­sen skal en­de i den øst­li­ge del af lan­det, hvor de før­ste skud lød un­der den cu­ban­ske re­vo­lu­tion. Ca­stro, el­ler Fi­del, som han hu­skes af cu­ba­ner­ne, dø­de fre­dag i sid­ste uge, 90 år. Han blev kre­me­ret lør­dag.

Hans aske skal på en 900 ki­lo­me­ter lang rej­se over tre da­ge fra Ha­va­na til San­ti­a­go de Cu­ba.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.