Tro­els Kløvedal sik­rer fru­en

BT - - NYEHEDER -

KAERLIGHEDSGAVE Meld­gaards til­fa­el­de har par­ret en fa­el­les søn, den 19-åri­ge As­b­jørn. Mens Tro­els Kløvedal har fi­re ae­l­dre børn, bl.a. den kend­te tv-va­ert Mikkel Beha Erichsen, fra tid­li­ge­re for­hold.

De fi­re børn skul­le El­se Marie Meld­gaard el­lers ha­ve skif­tet med, men det har Tro­els Kløvedal nu sør­get for ik­ke kom­mer på ta­le. Vel­ha­ven­de Den tid­li­ge­re ma­oist og kol­lek­ti­vist er en hol­den mand i dag. Iføl­ge Se og Hør har Klø­ve­dals fir­ma Den Blå Del­fin en egen­ka­pi­tal på 5,8 mio. kr.

Der­u­d­over ejer par­ret en stor lan­de­jen­dom i Grav­lev ved Ebelt­oft. Den køb­te Mikkel Be­has far sam­men med sin da­va­e­ren­de sam­le­ver til­ba­ge i 1986 for 800.000 kr. Men i dag står han som ene­e­jer af ejen­dom­men, der om­fat­ter tre sto­re stu­er, køk­ken, sove­va­e­rel­se, bør­ne­va­e­rel­se, kortva­e­rel­se og to ba­de­va­e­rel­ser. Med til idyl­len hø­rer og­så en dig­ter­hyt­te, som Kløvedal selv har byg­get, og som lig­ger til­pas langt fra stu­e­hu­set.

Par­ret ejer og­så et som­mer­hus i Hor­n­ba­ek, som El­se Marie Meld­gaard iføl­ge Tro­els Kløvedal køb­te for 14 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.