An­holdt ef­ter tip i vold­ta­egts­sag

BT - - NYEHEDER -

de­cem­ber. Det er den 10. må­ned i den ro­mer­ske ka­len­der. 10 kal­des ’de­cem’ på lat­in, og der­for hed­der må­ne­den de­cem­ber. Det gam­le nor­di­ske navn for de­cem­ber var ’christ­må­ned’ el­ler ’ju­le­må­ned’ – og det var i ju­len, man tog vars­ler om vej­ret i det kom­men­de år.

En 25-årig kvin­de blev for­fulgt og for­søgt vold­ta­get af en frem­med mand, da hun en sen nat i ok­to­ber var på vej til sit hjem i Hvi­d­ov­re.

Na­e­sten to må­ne­der se­ne­re me­ner Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti at ha­ve få­et et gen­nem­brud i sa­gen.

Det ske­te tirs­dag af­ten, da man i sam­ar­bej­de med Østjyl­lands Po­li­ti an­holdt en 30-årig ru­ma­e­ner i et som­mer­hu­s­om­rå­de i Østjyl­land.

Man­den sig­tes for for­søg på vold­ta­egt og blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se, og ved et grund­lovs­for­hør i går blev han va­re­ta­egts­fa­engs­let i tre uger.

An­hol­del­sen sker, ef­ter at po­li­ti­et man­dag of­fent­lig­gjor­de et over­våg­nings­fo­to af den mista­enk­te, der bor og ar­bej­der i ho­ved­stads­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.