Sta­tu­e­boy­kot skal knu­se Nord­korea

BT - - NYEHEDER -

FNs Sik­ker­heds­råd be­slut­te­de i går at ind­fø­re nye sank­tio­ner mod Nord­korea.

Sank­tio­ner­ne kom­mer, ef­ter at lan­det i sep­tem­ber gen­nem­før­te sin fem­te atom­prø­ve­spra­eng­ning og be­ty­der blandt an­det, at der vil bli­ve blo­ke­ret for Nord­koreas ku­l­eks­port til Ki­na samt salg af sto­re nord­kore­an­ske sta­tu­er. De sto­re sta­tu­er eks­por­te­res isa­er til afri­kan­ske lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.