Kø­re­led­ning fra jer­n­ba­ne kva­e­ster kvin­de

BT - - NYEHEDER -

En kvin­de er ons­dag af­ten ble­vet ramt af en kø­re­led­ning ved Val­by, op­ly­ser Kri­sti­an Aa­skov, der er vagt­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Hun blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let. Vi kan end­nu ik­ke si­ge no­get om hen­des til­stand el­ler iden­ti­tet,« si­ger vagt­che­fen. Der er ik­ke ta­le om en DSB-an­sat. Ulyk­ken ske­te på Vi­ger­s­lev God­s­vej i Val­by. Po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvad der helt nøj­ag­tigt er sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.