Tu­de­grim uden ma­keup

BT - - NYEHEDER -

TORSDAGSKLUMME

Skra­em­men­de tan­ke. Hav­de jeg ik­ke brugt ma­keup, så hav­de jeg na­ep­pe haft det job, den mand og der­med de børn, jeg har. Mit liv er på en må­de sponso­re­ret af L’Ore­al. JEG ER NEM­LIG ik­ke na­tur­ligt smuk – jeg er na­tur­ligt grim. Og det er ik­ke den sa­ed­van­li­ge kvin­de­ru­ti­ne med, at jeg ned­gør mig selv uden grund el­ler for at kom­me an­dre i for­kø­bet. Hvi­ner ik­ke ’ee­ej, jeg er ba­re så grim’ og for­ven­ter, at nog­le fluks af­kra­ef­ter: ’Nej, det er du i hvert fald ik­ke…’ Jeg har brug for smin­ke, hvis jeg skal ind­gå på li­ge fod med de na­tur­ligt smuk­ke og de an­dre smin­ke­de. Det er en gan­ske prag­ma­tisk kon­sta­te­ring. STATS­MI­NI­STE­REN SELV­FØL­GE­LIG ER DET uret­fa­er­digt, og selv­føl­ge­lig er pra­e­mis­sen om, at vi al­le sam­men skal stra­e­be ef­ter at bli­ve be­trag­tet som smuk­ke, for­kert. Og i al­le an­dre hen­se­en­der ta­ger jeg ger­ne én for hol­det og for en me­re ae­r­lig ver­den. Jeg va­em­mes og­så ved tan­ken om, at men­ne­sker bli­ver vur­de­ret på de­res ud­se­en­de i si­tu­a­tio­ner, hvor d et ik ke bør va­e­re re­le­vant – men jeg må og­så er­ken­de, jeg er for skvat­tet til at ta­ge kam­pen for os na­tur­ligt grim­me: Smin­ken åb­ner man­ge dø­re – el­ler ret­te­re: Mang­len på smin­ke luk­ker man­ge. Adam Holm, Met­te God­dik­sen, Bri­an Holm, – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 an­sigt bob­le­de un­der over­fla­den og tru­e­de med va­e­ske­ran­de ved mund og øj­ne med at bra­ek­ke ud gen­nem pud­der­ma­sken. Søg da­ek­ning – it’s about to blow! SÅ­DAN VIL JEG ik­ke va­e­re. Men hvor­når er det li­ge, man er klar til at sprin­ge af smin­ke­bus­sen? Nu har jeg jo li­ge­som vaen­net al­le und­ta­gen de na­er­me­ste til at tro, mit sny­de­an­sigt er det rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.