Bluff uden gra­en­ser

BT - - NYEHEDER -

Be­ty­der det, at den nye dan­ske re­ge­ring er på vej til at op­gi­ve år­ti­ers en­si­di­ge stram­mer­kurs og ta­ge me­dansvar for en fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk løs­ning? Gid det var så vel. Desva­er­re ty­der alt på, at re­ge­rin­gens for­slag til et nyt asyl­sy­stem er ét stort bluf­fnum­mer, der re­elt be­ty­der end­nu me­re luk­ke­de gra­en­ser, mens an­sva­ret for­duf­ter. MMaai­li:lb: bt-td-de­eb­baat@t@bbt.td.dkk TTl­fl.f:.3: 33775577227711 (h(hvve­er­dr­daag­ge­ek­kl.l1. 11-1-144) )

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.