In­gen børn til en­li­ge ma­end

BT - - NYEHEDER -

Ma­end har ik­ke ret til at få børn, blot for­di kvin­der har ret til fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Men vi le­ver i en tid, der er så ide­o­lo­gisk, når det ga­el­der li­ge mu­lig­he­der, at det er ble­vet en fol­ke­syg­dom at ta­en­ke ukri­tisk om em­net. Det er ulov­ligt i Dan­mark at kø­be en kvin­des krop til at ud­ru­ge sit barn. Vi får børn, vi ta­ger dem ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.