Fy­rer hver tred­je

BT - - NYEHEDER -

Hver tred­je me­d­ar­bej­der i det dan­ske fly­sel­skab Jet Ti­me vil i lø­bet af de­cem­ber mod­ta­ge en op­si­gel­se.

278 me­d­ar­bej­de­re bli­ver i de na­e­ste ni må­ne­der af­ske­di­get i for­sø­get på at sik­re sel­ska­bets over­le­vel­se, og 253 fuld­tids­stil­lin­ger vil bli­ve ned­lagt, op­ly­ser Jet Ti­mes HR Af­de­ling.

Fy­rin­ger­ne skyl­des, at le­del­sen har be­slut­tet at luk­ke to af sel­ska­bets tre for­ret­nings­om­rå­der. Sel­ska­bet drop­per flyv­nin­ger for SAS og ud­fa­ser frag­to­pe­ra­tio­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.