Gps hal­ve­rer ty­ve­ri­er af trae

BT - - NYEHEDER -

Ty­ve ta­en­ker sig om en ek­stra gang, når de ved, der er ri­si­ko for, at ty­ve­koster­ne kan spo­res med gps. Det vi­ser er­fa­rin­gen med at ma­er­ke tra­estab­ler i sko­ve­ne med gps-sen­de­re.

Na­tursty­rel­sen har det se­ne­ste år kørt et for­søg, der har hal­ve­ret an­tal­let af ty­ve­ri­er af trae fra stats­sko­ve­ne. Gps’en gem­mes i en tra­e­stam­me. Rundt om tra­estak­ke­ne la­ves et så­kaldt geo-fen­ce – et geo­gra­fisk hegn.

Der sen­des au­to­ma­tisk be­sked til Na­tursty­rel­sen via e-mail el­ler sms, når tra­e­et ’be­va­e­ger’ sig va­ek fra stak­ken, for­kla­rer Pe­ter Chrois Møl­ler til DR Østjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.