Hal­ten­de dansk gy­ser

BT - - KULTUR -

FILM

’Shel­ley’ Gy­ser ******

Ef­ter at for­tro­lig­he­den i trio­en har ind­fun­det sig, får Ele­na et til­bud om at bli­ve ru­ge­mor med Lou­i­ses aeg. Hun ru­ger løs, men sam­ti­dig be­gyn­der det at knir­ke og bra­ge i sko­ve­ne. De hyg­ge­li­ge om­gi­vel­ser bli­ver uhyg­ge­li­ge, og der hø­res blandt an­det ba­byvra­el.

Virk­nings­fuldt er det, ind­til man bli­ver tra­et af, at de med­vir­ken­de våg­ner op, og alt det uhyg­ge­li­ge i vir­ke­lig­he­den er en drøm. For man­ge gen­ta­gel­ser Det tri­ck bli­ver brugt mindst én gang for me­get og bli­ver et bil­le­de på, at det er sva­ert at la­ve film om men­ne­sker, der lang­somt bli­ver sinds­sy­ge.

In­struk­tø­ren hen­vi­ser til det on­de i men­ne­sket som mo­tor for sin film, men det er bå­de lidt for bredt og sam­ti­dig for tyndt.

Med en ori­gi­nal hi­sto­rie og det ret­te te­ma kan Ali Ab­ba­si bra­ge igen­nem na­e­ste gang ef­ter det­te flot­te og stil­ful­de, men virk­nings­ma­es­sigt ret lyd­lø­se plask i en svensk sko­vsø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.