BOOGIE NIGH

BT - - SUPERLIGA - Op­stil­ling: 4-4-2 Snit: 5,4 Snit: 5,9

Kasper Eng­hardt (4) ind for Ed­gar Ba­bay­an, (62.), Mar­vin Pourié (4) ind for Mayron Ge­or­ge (68.), Vi­ctor Lund­berg (86.) ind for Ale­xan­der Fi­s­cher

Jan Kli­ment (4) ind for Ka­mil Wilczek (64.), Chri­sti­an Jakob­sen (UB) ind for Te­emu Puk­ki (85.), Ru­dolph Austin (UB) ind for Le­bo­gang Phi­ri (88.) V 14 11 9 9 9 7 6 6 6 5 4 3 3 2

P 47

U T MÅL 5 0 44-8 5 3 40-1538 5 4 37-2032 5 5 25-2032 3 7 19-1730 7 5 24-2528 6 7 30-3424 6 7 23-3324 5 8 20-2723 5 9 27-3120 7 7 22-3219 5 10 14-2714 4 12 20-3413 6 10 19-4112 UD PÅ GULVET Det ha­en­der, at topkam­pe med me­re end tre po­int på spil, en­der som tak­ti­ske og lå­ste af­fa­e­rer. Lad det va­e­re skre­vet med det sam­me. Det var ik­ke til­fa­el­det, da Brønd­by i af­tes stjal en sen 1-0-sejr ude over Ran­ders med hjem til den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Kam­pen blev sat i gang, som var det en hur­tig af­ten på Cra­zy Dai­sy, der var i ven­te. Med ro­ck­mu­sik, stik­f­lam­mer og spot­lys på spe­ed, in­dram­met af et mørklagt BioNut­ria Park. Va­er­ter­ne hav­de få­et nye kla­e­der, og de skul­le luf­tes på dan­se­gul­vet i egen nat­klub.

En ti­tel som førsteud­for­drer til su­ve­ra­e­ne FC Kø­ben­havn var nat­tens dron­ning på provin­s­disko­te­ket, og man skul­le tro, at de 22 ind­bud­te ga­e­ster hav­de gå­et ufor­lø­ste i må­neds­vis, for sjaeldent har en ung­mø få­et så man­ge til­bud på så kort tid.

Af­te­nens stør­ste sco­re­karl, Brønd­bys Te­emu Puk­ki, var før­ste mand med et for­søg. Un­der et mi­nut kun­ne han hol­de sig i skin­det, in­den den før­ste fra­ek­ke replik blev sendt af­sted i form af en frilø­ber. Men fin­nen var over­sta­dig og uden fi­nes­se, og det vir­ker som be­kendt sjaeldent tid­ligt på af­te­nen. Fra­ek­ke for­søg Si­den bød Mayron Ge­or­ge sig til. Den sto­re, musku­lø­se costa­ri­ca­ner var smut­tet for­an den ty­ske play­boy, Mar­vin Pourié, i kø­en, og den chan­ce skul­le ud­nyt­tes. Trods sin høj­de og drøj­de var han hur­tig på fød­der­ne, og det var of­te for me­get for Brønd­bys uds­mid­de­re at hånd­te­re. Ef­ter 11 mi­nut­ter var det så TORS­DAG 1. DE­CEM­BER 2016

kl. 18.00 Sil­ke­borg-FC Midtjyl­land kl. 20.00 OB-Es­b­jerg kl. 16.00 AC Hor­sens-Vi­borg kl. 18.30 FC Kø­ben­havn-Ran­ders FC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.