Ny mista­enkt i tysk VM-svin­del­sag

BT - - SUPERLIGA -

Schweize­ren Urs Lin­si (foto), som er tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­ta­er i FIFA er til­fø­jet til li­sten af mista­enk­te i sa­gen om mu­lig kor­rup­tion i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af Tys­klands VM-va­ert­skab i fod­bold i 2006, skri­ver Reu­ters. Urs Lin­si var FIFA-ge­ne­ral­se­kre­ta­er fra ju­ni 1999 til ju­ni 2007.

Til­fø­jel­sen af Lin­si til li­sten af mista­enk­te skyl­des, at en ransag­ning af fle­re hu­se sid­ste ons­dag har af­slø­ret, at han har for­bin­del­se til sa­gen. Ransag­nin­gen ske­te som en del af ef­ter­forsk­nin­gen, som re­la­te­rer sig til en be­ta­ling på 6,7 mio. eu­ro i april 2005 fra det ty­ske fod­bold­for­bund, DFB, til Adi­das-boss Ro­bert Lou­isDrey­fus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.