Chri­sti­an Løn­strup

BT - - SUPERLIGA -

Som ak­tiv Chri­sti­an Løn­strup fi­re mester­ska­ber med FC Kø­ben­havn. Som tra­e­ner har han ef­ter­hån­den få­et op­byg­get en so­lid ba­se i 1. di­vi­sions­klub­ben FC Hels­in­gør. Iføl­ge Po­li­ti­ken er han på Søn­derjy­skes li­ste med kan­di­da­ter. Tid­li­ge­re på året hen­te­de Søn­derjy­ske Phi­lip Zi­ck­er­na­gel i Hels­in­gør. Og nu kan man så må­ske og­så lok­ke tra­e­ne­ren til Søn­derjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.