Henrik Pe­der­sen

BT - - SUPERLIGA -

I øje­blik­ket er han as­si­stent i den ty­ske 2. Bun­des­liga­klub Uni­on Ber­lin, men iføl­ge book­ma­ker­ne er han blandt fa­vo­rit­ter­ne til at over­ta­ge det le­di­ge job i Søn­derjy­ske. Pe­der­sen har ef­ter­hån­den et flot cv med topjob i blandt an­det Red Bul­l­kon­cer­nens fod­bol­de­ven­tyr rundt i ver­den, mens han med blan­det suc­ces prø­ve­de kra­ef­ter med ch­eftra­e­ner-rol­len i HB Kø­ge i 1.di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.