Po­kal­kamp flyt­tes til Brønd­by

BT - - SUPERLIGA -

Bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst fra 2. di­vi­sion skul­le ef­ter pla­nen på hjem­me­ba­ne for­sø­ge at få sko­v­len un­der Brønd­by i fjer­de run­de af DBU Po­ka­len i marts. Men selv om den la­vest ran­ge­ren­de klub har hjem­me­ba­ne­for­del i hen­hold til reg­ler­ne i po­kal­tur­ne­rin­gen, bli­ver kam­pen nu ryk­ket til Brønd­by Sta­dion.

Det sker ef­ter grun­di­ge over­vej­el­ser om­kring blandt an­det sik­ker­he­den, op­ly­ser Ma­ri­en­lyst-di­rek­tør Jens Mar­ti­nus Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.