DHF skå­ner Mikkel Han­sen og co.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis Det In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold­for­bunds (IHF) nye til­tag Con­fe­de­ra­tions Cup bli­ver en re­a­li­tet, bli­ver det i så fald uden Dan­marks del­ta­gel­se. Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) har så­le­des sagt nej tak til at del­ta­ge.

»Den pri­ma­e­re år­sag til, at vi tak­ker nej, er, at det vil gi­ve end­nu fle­re kam­pe for spil­ler­ne,« be­grun­der Morten Stig Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.