2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En af de ud­sat­te kam­pe i 1. divsion, hvor vi kig­ger i ret­ning af hjem­me­sej­ren. Ski­ve har va­e­ret en stor over­ra­skel­se, men mest i kraft af en me­get sta­erk hjem­me­ba­ne. Ude har man blot slå­et den su­ve­ra­e­ne bund­prop AB, og her skal man på en hver­dag ud på en lang bus­tur, hvil­ket na­ep­pe er no­gen for­del i for­hold til op­lad­ning til kam­pen, li­ge­som det og­så sva­ek­ker Ski­ve, at Mat­hi­as Ber­sang er uden­for med ka­ran­ta­e­ne. Na­est­ved har vist sti­gen­de form­kur­ve i de se­ne­ste kam­pe, og skal i for­vej­en va­e­re det bed­re hold. Her går vi ef­ter 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.