1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kri­sen krad­ser i den grad i Wol­ver­hamp­ton, og det har an­sa­et­tel­sen af Paul Lam­bert ik­ke aen­dret på. Det er spe­ci­elt of­fen­sivt, det hal­ter, men be­dømt ud fra de to før­ste kam­pe un­der Lam­bert, så spil­ler han hel­le­re med hård­t­ar­bej­den­de spil­le­re uden den sto­re tek­nik end folk, der kan ud­for­dre, og der­for har man da hel­ler ik­ke kre­e­ret al­ver­den un­der ham ind­til nu. QPR har og­så byt­tet tra­e­ner til Ian Hol­loway, og se­ne­st pra­este­re­de hol­det elen­digt i Ipswich. Det kan få ham til at gå lidt me­re for­sig­tigt til va­er­ks hér, og her prø­ves et spil på »un­der 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.