2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan vir­ke me­get vo­vet at gå ef­ter få mål i en kamp med Es­b­jerg på ba­nen, for hol­dets de­fen­siv er na­er­mest ik­ke-ek­si­ste­ren­de. Men det­te kan va­e­re und­ta­gel­sen. OB er nem­lig ik­ke sa­er­ligt må­l­ri­ge på hjem­me­ba­ne, hvor der er sco­ret un­der to mål i snit i hol­dets kam­pe i den­ne sa­e­son, li­ge­som man har top­sco­rer Jóan Si­mun Ed­munds­son uden­for med ka­ran­ta­e­ne. Beg­ge hold ved godt, at det­te er en uhy­re vig­tig bund­kamp, som helst ik­ke må ta­bes, og oveni er det ra­ek­kens to mindst scoren­de hold. Der­for spil­les her på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.