Mu­sik hjalp Mat­hil­de Falch til at be­sej­re anorek­si­en

BT - - NYHEDER -

ARV Vej­en til at bli­ve en suc­ces­fuld san­ger er ik­ke al­tid nem. Det be­skri­ver den 26-åri­ge san­ger Mat­hil­de Falch i et nyt in­ter­view med ma­ga­si­net Helse.

Her forta­el­ler hun blandt an­det, hvor­dan mu­sik­ken hjalp hen­de til at gen­fin­de tro­en på sig selv og over­vin­de anorek­si­en.

»San­gen gav mig tro­en på, at jeg kun­ne bli­ve red­det. Jeg kun­ne plud­se­lig ma­er­ke min egen smer­te og be­gynd­te at gra­e­de. Jeg til­lod mig selv at vaere lil­le i ste­det for at vaere hård mod mig selv og gø­re selvska­de. Det gik en­de­lig op for mig, at det var ka­er­lig­he­den, som jeg hav­de brug for, og så ta­enk­te jeg: ’Nej, fan­de­me nej. Jeg skal ik­ke dø her’,« si­ger Mat­hil­de Falch til ma­ga­si­net Helse. Er­ken­del­se I dag har syg­dom­men slup­pet sit greb om Mat­hil­de Falch.

Ef­ter hun igen blev rask, har hun spil­let hund­red­vis af kon­cer­ter og ud­gi­vet tre al­bum, der blandt an­det in­de­hol­der num­me­ret ’1000 grun­de’.

Til trods for Mat­hil­de Fal­chs suc­ces in­den for mu­sik­bran­chen, har hun ik­ke al­tid haft let ved at fin­de sin helt egen plads som san­ger.

»Der har va­e­ret nog­le år, hvor jeg har gå­et og ta­enkt ’Hvor­for spil­ler de mig ik­ke på P3? Hvor­for er jeg ik­ke Jeg kun­ne plud­se­lig ma­er­ke min egen smer­te og be­gynd­te at gra­e­de ung og smart?’ Men den fø­lel­se har jeg ik­ke la­en­ge­re, for jeg har er­kendt, at det er nog­le an­dre ting, jeg kan, og som min mu­sik kan,« har hun tid­li­ge­re for­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.