Ska­er­pet straf for van­røgt

BT - - NYHEDER -

En kvin­de, hen­des eks­ka­e­re­ste og den­nes mor fik i går for­hø­jet de­res straf­fe med to må­ne­ders fa­engsel for mis­hand­ling af to børn.

De tre døm­te var til­talt for en ra­ek­ke for­bry­del­ser mod kvin­dens søn og det tid­li­ge­re ka­e­re­ste­pars fa­el­les dat­ter.

I Ret­ten i Oden­se fik mo­de­ren fi­re må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel, mens fa­de­ren og far­moren blev idømt seks må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel.

Cir­ka seks må­ne­der se­ne­re er straf­fe­ne tors­dag ble­vet for­hø­jet med to må­ne­der i lands­ret­ten. Al­le tre blev dømt for van­røgt, ned­va­er­di­gen­de be­hand­ling, mis­hand­ling og ulov­lig tvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.