Ju­le­ka­len­der med 24 for­bry­de­re

BT - - NYHEDER -

Ju­le­ka­len­de­re fin­des i man­ge ud­form­nin­ger. Det in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol har i år la­vet en no­get me­re barsk ud­ga­ve. En on­li­ne­ka­len­der, der hver dag i de 24 da­ge pra­e­sen­te­rer en af Eu­ro­pas mest ef­ter­søg­te for­bry­de­re. De 24 for­bry­de­re vil på de­res dag bli­ve om­talt på Fa­ce­book og Twit­ter, og Eu­ro­pols håb er, at det vil med­vir­ke til at få fat i nog­le af de ef­ter­søg­te. Østri­ge­ren Ti­bor Fo­co på 60 har få­et ae­ren af at vaere ka­len­de­rens før­ste blad, skri­ver AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.