Nu kan du til­mel­de dig Ere­mi­ta­ge­lø­bet 2017

BT - - NYHEDER -

E-LØB

På cv’et står og­så fle­re ma­ra­ton­løb.

»Jeg ny­der lø­be­tra­e­nin­gen, isa­er om som­me­ren, hvor jeg lø­ber tre gan­ge om ugen. Det kni­ber me­re med mo­ti­va­tio­nen om vin­te­r­en, hvor jeg sag­tens kan sprin­ge en uge el­ler to over,« si­ger han. For­håndstil­mel­din­gen er åben frem til 14. de­cem­ber, hvor­ef­ter til­mel­din­gen er åben for al­le del­ta­ge­re til Fa­mi­li­en Dan­marks løb nr. 1. Ere­mi­ta­ge­lø­bet, der skab­te mo­tions­be­va­e­gel­sen, ar­ran­ge­res af Kø­ben­havns Idra­ets-Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.