Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler sco­rer stor mu­si­cal-rol­le

BT - - NYHEDER -

Når Ti­vo­li na­e­ste år åb­ner dø­re­ne for sin na­e­ste sto­re mu­si­cal­sats­ning, er det med sku­e­spil­ler og tv-va­ert Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler i en af de ba­e­ren­de ho­ved­rol­ler.

»Det var et så spa­en­den­de pro­jekt, at jeg ik­ke kun­ne si­ge nej,« si­ger Chri­sti­a­ne Schaum­burgMül­ler Det var et så spa­en­den­de pro­jekt, at jeg ik­ke kun­ne si­ge nej Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler i en pres­se­med­del­el­se, der blev of­fent­lig­gjort i går. Mu­si­ca­len er byg­get på en po­pu­la­er fa­mi­lie­film, der og­så før er op­sat som mu­si­cal­fo­re­stil­ling, men me­re end det vil Ti­vo­li ik­ke af­slø­re før i na­e­ste uge. Mu­si­ca­len skal ef­ter pla­nen ha­ve pre­mi­e­re ved ju­le­tid 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.