Heart­less

BT - - TV-GUIDE -

Gy­ser Sø­sken­de-par­ret Se­ba­sti­an (Se­ba­sti­an Jes­sen) og So­fie (Julie Zan­gen­berg) er for­ban­det. For at hol­de sig i li­ve er de nødt til at su­ge li­vet ud af uskyl­di­ge men­ne­sker. Hvis de bli­ver for vold­som­me, når de skal ha­ve stil­let de­res ap­pe­tit, el­ler be­gyn­der at få fø­lel­ser for et af de­res ofre, bra­en­der of­fe­ret ihjel. For at få svar på, hvor­for den­ne for­ban­del­se hvi­ler over dem, ta­ger de til kostsko­len Ot­t­manns­gård, hvor de bli­ver hvirv­let ind i li­vet på sko­len på godt og ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.