Strea­m­ing i den­ne uge Vikings

BT - - TV-GUIDE -

Dra­ma I før­ste del af sa­e­son 4 tog "Vikings" et spring i ti­den, og se­er­ne mød­te for før­ste gang Rag­nars søn­ner som voks­ne – to af dem, Ivar og Hvit­serk, po­rtra­et­te­ret af dan­ske Alex Høgh An­der­sen og Marco Il­sø. I an­den del af sa­e­son 4 ven­der Rag­nar (Tra­vis Fim­mel) ef­ter man­ge år til­ba­ge til Kat­te­gat, hvil­ket sa­et­ter en ka­e­de­re­ak­tion af be­gi­ven­he­der i gang. Sam­ti­dig plan­la­eg­ger La­gertha (Kat­he­ryn Win­ni­ck) en stor­slå­et kamp i Kat­te­gat, og Bjørn (Ale­xan­der Ludwig) for­be­re­der sig på at fø­re sin drøm om at ud­for­ske Mid­del­ha­vet ud i li­vet – no­get han plan­la­eg­ger at gø­re i et ny­byg­get skib af Floki (Gustaf Skars­gård).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.