Ti­me­less

BT - - TV-GUIDE -

Action I "Ti­me­less" bli­ver en eks­pe­ri­men­tel tids­ma­ski­ne stjå­let af exNSA man­den Garcia Flynn, der for­svin­der på mystisk vis ef­ter an­gi­ve­ligt at dra­e­be sin ko­ne og barn. Et hold be­stå­en­de af hi­sto­rie pro­fes­sor Lu­cy Pre­ston (Abi­gail Spen­cer), sol­dat Wy­att Lo­gan (Matt Lan­ter), og in­ge­ni­ør Ru­fus Car­lin (Malcolm Bar­rett) sen­des til­ba­ge i ti­den ved hja­elp af en pro­to­ty­pe ma­ski­ne for at fan­ge Flynn. Men de må snart ind­se, at Flynn og hans me­d­ar­bej­de­re har plan­lagt at om­skri­ve den ame­ri­kan­ske hi­sto­rie, og at hver af dem har en for­bin­del­se til hans plan. Se­ri­en, der har pre­mi­e­re på tirs­dag, er skabt af blandt an­dre Shawn Ry­an, der og­så stod bag den Gol­den Glo­be-vin­den­de krimiserie "The Shield".

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.