Hånd­bold

BT - - TV -

I 11. spil­ler­un­de ta­ger KIF Kolding Kø­ben­havn imod Aal­borg. Va­er­ter­ne har hen­tet fle­re nye spil­le­re til den­ne sa­e­son, men de har haft svaert ved at fin­de ryt­men og lig­ger over­ra­sken­de pla­ce­ret om­kring slut­spils­stre­gen. Ga­ester­ne er med helt frem­me, og den tid­li­ge­re KIF-tra­e­ner Aron Kri­stjans­son har hur­tigt få­et spil­let hol­det sam­men. TV 2: 16.05 Cro­co­di­le Dun­de­eDen ex­cen­tri­ske au­stral­ske bon­de­røv og kro­ko­di­l­leja­e­ger Cro­co­di­le Dun­dee er så småt ved at vaen­ne sig til li­vet New York. Men desva­er­re får Dun­dee og hans ve­nin­de Sue pro­ble­mer med en livs­far­lig og to­talt skrup­pel­løs co­lom­bi­ansk narko­ban­de. For at kun­ne kla­re gangster­ne lok­ker Dun­dee dem med til Au­stra­li­en og ud i vild­mar­ken. TV 2: 21.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.