Det er vo­res Jul

BT - - TV -

I Den Gam­le By skal en ae­b­leski­ve­pan­de med plads til 150 ae­b­leski­ver af­prø­ves for før­ste gang, og der bli­ver ta­endt godt op un­der blus­set. Met­te Bluh­me Rieck be­sø­ger mu­se­ets borg­mester­gård, hvor hun py­n­ter op til jul som i 1800-tal­let. I mu­se­ets skra­ed­der­sal la­eg­ger sy­er­sker­ne Li­se og Con­nie sid­ste hånd på et kostu­me til ba­gerjom­fru­en. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.